กองทัพบก
กองทัพภาคที่ 3
สำนักงาน ปปส.
กรมการปกครอง
กระทรวงยุติธรรม
กอ.รมน.
สำนักงาน ปปส.ภาค 5
สำนักงาน ปปส.ภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรภาค 6
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดพะเยา
 
โลโก้ของหน่วย 1600*1200
 
 
 
 
 

       
    แถลงข่าวปะทะขบวนการลำเลียงยาเสพติด ไอซ์ 600 กก.
    ตรวจสอบสถานประการโลจิสติกส์เอกชน ตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ
    แถลงปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ครั้งที่ 1/63
    ผอ.ศอ.บส.ชน. เป็นประธานการประชุมจัดทำเป้าหมายประกอบแผนปฏิบัติการร่วม
    ผอ.ศอ.บส.ชน.ร่วมแถลงข่าวตรวจยึดยาบ้า 6.8 ล้านเม็ด ที่ สภ.เชียงของ จว.ช.ร.
    ผอ.ศอ.บส.ชน.แถลงข่าวที่ตรวจยึดยาบ้า 2 ล้านเม็ด บ้านปางห้า และบ้านร้อง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จว.ช.ร.
    ผอ.ศอ.บส.ชน. ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาบ้า 2.8 ล้านเม็ด ที่ ภ.5
    ผอ.ศอ.บส.ชน. ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ จว.ม.ส. และเข้าพบ ผวจ.ม.ส.
    ผอ.ศอ.บส.ชน. ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านยาเสพติดแบบเบ็ดเสร็จ ภ.5
    ผอ.ศอ.บส.ชน. ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ อ.เวียงแหง จว.ช.ม.
    ผอ.ศอ.บส.ชน. ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ อ.แม่อาย จว.ช.ม.
    ผอ.ศอ.บส.ชน. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
    ผอ.ศอ.บส.ชน. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
    ผอ.ศอ.บส.ชน. เข้าพบประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
    ประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ศอ.บส.ชน.
    ผอ.ศอ.บส.ชน. เข้าพบ ผบช.ภ.5 และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
    ผอ.ศอ.บส.ชน. ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ จว.ช.ม. และ จว.ช.ร.
    รับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ศป.บส.ชน.