กองทัพบก
กองทัพภาคที่ 3
สำนักงาน ปปส.
กรมการปกครอง
กระทรวงยุติธรรม
กอ.รมน.
สำนักงาน ปปส.ภาค 5
สำนักงาน ปปส.ภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรภาค 6
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดพะเยา
 
โลโก้ของหน่วย 1600*1200
 
 
 
 
 

       
     
      ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ศอ.บส.ชน.
กองพันพัฒนา 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 65000