เข้าร่วมอบรมอาสาสมัครร่วมเก็บข้อมูลที่เศรษฐกิจ

 

เมื่อ 21 พ.ย. 62 ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 1 (Mr.AD.3) ร่วมกับ Mr.AD.1 และ Mr.AD.2 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม.
ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ เพื่อเตรียมการในการเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจของ บ.ห้วยลึก ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม.