พิธีเปิดโครงการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จว.ช.ร

 

เมื่อ 21 พ.ย. 62 ชป.ศป.บส.ชน.ที่ 8 โดย ร.ท.ประทีป วรรณสอน หน.ชป.ศป.บส.ชน.ที่ 8 ร่วมกับ จนท.ตร.,
จนท.ทพ.ร้อย.ทพ.3108, จนท.สาธารณสุข อ.แม่จัน, จนท.เทศบาล ต.แม่ไร่, กำนัน ต.ห้วยไร่, ผญบ.ป่ากว๋าว
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
และลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วม (MOU) ตามโครงการดังกล่าว
ณ วัดดอนมูล ม.1  ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จว.ช.ร. โดยม นายสุธิรัตน์  แสงเพ็ญจันทร์ ปลัดตำบลแม่ไร่ เป็นประธานฯ