อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

 

เมื่อ 21 พ.ย. 62 บก.ควบคุม ศป.บส.ชน.ที่ 4 จัด กพ. เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ อ.ขุนตาล โดยทางหน่วยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
และรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ โดยมี นายวุฒิกร คำมา  นอภ.ขุนตาล เป็นประธานฯ
ณ ศาลาการเปรียญ วัดดงคัน บ.เจดีย์ ม.11 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จว.ช.ร.