สำรวจพื้นที่เพื่อลงข้อมูลในแผนที่

 

เมื่อ 21 พ.ย. 62 ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 3 พร้อมด้วย นายวันชัย  คีรยากุล ผญบ. บ.รักษ์พนาฯ และทีมสำรวจและทำแผนที่หมู่บ้าน
ลงบ้านเลขที่ครัวเรือนทุกหลังคาลงบนแผนที่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านพัฒนาทางเลือกขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
ณ บ.รักษ์พนา (มูเซอแม่ต๋ำ) ม.9 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จว.ช.ร.