เข้าพบปะผู้นำศาสนาอิสลาม

 

เมื่อ 28 พ.ย. 62 ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 2 เข้าพบปะผู้นำศาสนาอิสลาม เพื่อประสานงานและสำรวจข้อมูลต่างๆ
ณ ณ มัสยิส บ.เวียงหมอก ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จว.ช.ร.