เข้าร่วมพิธีงานศพในพื้นที่.บ.ห้วยลึก

 

เมื่อ 28 พ.ย. 62 ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่1 เข้าร่วมพิธีงานศพในพื้นที่.บ.ห้วยลึก
เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ชุมชน, ศึกษาบริบท และเป็นวัฒนธรรมชุมชน ณ บ.ห้วยลึก ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม.