เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียนอำเภอดอยหลวง ประจำปี 2562

 

เมื่อ 28 พ.ย. 62 บก.ควบคุมพื้นที่พิเศษรอยต่อ 4 อำเภอ เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนอำเภอดอยหลวง ประจำปี 2562 Sport For Friendship “กีฬาเพื่อมิตรภาพ ดอยหลวงเกมส์ 2019”
ณ รร.อนุบาลดอยหลวง บ.ปงน้อย ม.2 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จว.ช.ร.
โดยมี นายวันชัย ปัญญาแก้ว ผอ.รร.อนุบาลดอยหลวง เป็นประธานในพิธี