ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

 

เมื่อ 28 พ.ย. 62 ชป.ศป.บส.ชน.ที่ 9 ร่วมกับ หน.หน่วยงาน หน.ส่วนราช,
คณะครู/นักเรียน รร.ไตรมิตรวิทยา และราษฎรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
“ไตรมิตรเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียน ชุมชน, ผู้ปกครอง
และหน่วยงานในพื้นที่ ณ สนามกีฬา รร.ไตรมิตรวิทยา บ.อยู่สุข ม.10 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.
โดยมี นายศัสตราวุธ  นภาวงศ์สกุล รอง นายก อบต.ปอ เป็นประธานในพิธี