ฝึกระเบียบแถวตอน ให้กับเด็กนักเรียนในโครงการร่วมฝึกลูกเสือ/เนตรนารี

 

เมื่อ 28 พ.ย. 62 ชป.ศป.บส.ชน.ที่ 3 ร่วมกับ คณะครู รร.ตชด.บ้านหนองแขม
ทำการฝึกระเบียบแถวตอน ให้กับเด็กนักเรียนในโครงการร่วมฝึกลูกเสือ/เนตรนารี
ณ รร.ตชด.บ้านหนองแขม ม.11 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม.