ร่วมทำแผนที่เดินดินและแบ่งโซนในการเก็บข้อมูล

 

เมื่อ 29 พ.ย. 62 ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 3 โดย ร.ต.จำปา เอื่อยกระโทก ร่วมกับ
นายนกร นาแฮ MR.AD.2, นายประเวศน์ ดงเย็น ครู กศน.บ้านรักษ์พนา และราษฎรในพื้นที่  บ้านรักษ์พนา ม.9 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จว.ช.ร. ทำแผนที่เดินดินและแบ่งโซนในการเก็บข้อมูลที่ได้กำหนด