ร่วมกันตั้งแบบเทคาน เพื่อจะทำการเทคานอาคารเอนกประสงค์

 

เมื่อ 29 พ.ย. 62 ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 2 จัด กพ. ร่วมกับ 
นางสาวนงลักษณ์ แสนเงิน ครูอาสาสมัคร กศน.เวียงเชียงรุ้ง, นักศึกษา กศน.
ร่วมกันตั้งแบบเทคาน เพื่อจะทำการเทคาน   
ณ สนามเอนกประสงค์ บ.ป่าสักงาม (เวียงราชพลี) ม.9 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร.