สำรวจข้อมูล ปรับปรุงแผนที่เดินดิน บ.ห้วยลึก

 

เมื่อ 29 พ.ย. 62 ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 1 (Mr.AD.3) ร่วมกับ Mr.AD.1, Mr.AD.2, ผู้นำชุมชน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม.
ลง พื้นที่สำรวจข้อมูล ปรับปรุงแผนที่เดินดิน บ.ห้วยลึก ม.7 ต.เปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม.