เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสี่เผ่าชาวดอยหลวง ประจำปี 2562

 

เมื่อ 29 พ.ย. 62 บก.ควบคุมพื้นที่พิเศษรอยต่อ 4 อำเภอ จว.ช.ร. ร.ท.ไกรสร พุฒหมื่น หน.บก.ควบคุมพื้นที่พิเศษรอยต่อ 4 อำเภอ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสี่เผ่าชาวดอยหลวง ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่า
ในพื้นที่ อ.ดอยหลวง จว.ช.ร. ณ ห้องประชุมอำเภอดอยหลวง จว.ช.ร.
โดยมี นายณรงค์พล คิดอ่าน นอภ.ดอยหลวง เป็นประธานในการประชุม.