ร่วมพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

เมื่อ 29 พ.ย. 62 บก.ควบคุมพื้นที่ พิเศษดอยวาวี - ห้วยชมภู โดย ร.ท. ยุทธศาสตร์ วรนุกุลชัย หน.บก.ควบคุมพื้นที่ พิเศษดอยวาวี - ห้วยชมภู
ร่วมพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ณ ห้องประชุมวิชัยตระการณ์พัฒนา อบต.วาวี อ.แม่สรวย จว.ช.ร. โดยมี นายยาพี จูเปาะ นายยก อบต.วาวี เป็นประธานในพิธี