ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด

 

เมื่อ 29 พ.ย. 62 บก.ควบคุม ศป.บส.ชน.ที่ จัด กพ. ร่วมกับ มว.ลว.กกล.ผาเมือง,
หน.ส่วนราชการ คณะครู/นักเรียน รร.บ.ทรายทอง และราษฎรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง
โรงเรียน, ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่
โดยมี นายแสน ลือชา นายก อบต.ปอ เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬา รร.บ.ทรายทอง ม.7 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.