สำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่เดินดิน บ.ห้วยลึก ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม.

 

เมื่อ 29 พ.ย. 62 ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 1 (Mr.AD.3) จัด กพ. ร่วมกับ Mr.AD.1, Mr.AD 2, ผู้นำชุมชน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม.
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่   เดินดิน บ.ห้วยลึก ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ที่คงค้างและตกสำรวจ