เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยสร้างการบริโภคผักผลไม้ ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.ช.ร.

 

เมื่อ 30 พ.ย. 62 ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 2 จัด กพ. ร่วมกับ นางกิ่งแก้ว จันติ๊บ ประธานศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธ์ และผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัย,
นายธีรวัฒน์ ท่อเสถียรธรรม เลขา บ.เวียงราชพลี (AD.2) และคณะทำงานโครงการฯ ต.ปอ อ.เวียงแก่น อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร.
เข้าร่วมประชุม โครงการขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยสร้างการบริโภคผักผลไม้
ลดกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนในชุมชนชาติพันธุ์ ณ ห้องรับรอง มานารีสอร์ท ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.ช.ร.