พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.ศป.บส.ชน.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
ระหว่าง
พลตรี บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ กับ พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ ๓
สักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพันพัฒนาที่ ๓ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หลังจากนั้นได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน และพิธีลงนามเอกสาร เสร็จพิธี

 

ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
พันพัฒนาที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180