ศอ.บส.ชน.ประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.62 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผอ.ศอ.บส.ชน. เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
ณ ห้องประชุม ศป.บส.ชน.


ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
พันพัฒนาที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180