ผอ.ศอ.บส.ชน. เข้าพบประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.62 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผอ.ศอ.บส.ชน. และคณะเข้าพบ
ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เพื่อหารือ และรับทราบแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่


ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
พันพัฒนาที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180