ผอ.ศอ.บส.ชน.พบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.62 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผอ.ศอ.บส.ชน. พร้อมคณะเดินทางเข้าพบ
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย
เพื่อพบปะหารือประสานงานด้านการข่าว


ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
พันพัฒนาที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180