ผอ.ศอ.บส.ชน. ตรวจเยี่ยมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.แม่อาย จว.ช.ม.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผอ.ศอ.บส.ชน. พร้อมคณะเดิน
ตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.แม่อาย จว.ช.ม. เพื่อรับฟังบรรยายสรุป
สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
พันพัฒนาที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180