ผอ.ศอ.บส.ชน. ตรวจเยี่ยมหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จว.ม.ส.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผอ.ศอ.บส.ชน. พร้อมคณะเดินทางไปยัง
หน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จว.ม.ส. และเข้าพบ ผวจ.ม.ส. เพื่อรับทราบฟังการบรรยายสรุป
สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
พันพัฒนาที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180