ผอ.ศอ.บส.ชน. เป็นประธานการประชุมจัดทำเป้าหมายประกอบแผนปฏิบัติการร่วม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.62 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผอ.ศอ.บส.ชน. ประธานการประชุม
จัดทำเป้าหมาย ประกอบแผนปฏิบัติการร่วมฝ่ายไทย
ณ ห้องประชุม ศป.บส.ชน.


ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
พันพัฒนาที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180