ผอ.ศอ.บส.ชน. แถลง “ปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ครั้งที่ 1/63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.62 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผอ.ศอ.บส.ชน.
แถลง"ปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ครั้งที่ 1/63" การจัดกำลังร่วมปฏิบัติตามแผนฝ่ายไทย ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ, กองกำลังผาเมือง, กองกำลังนเรศวร,
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3, กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, ตำรวจภูธรภาค 5,
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3, กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ.เชียงใหม่, จ.เชียงราย, จ.แม่ฮ่องสอนและจ.พะเยา ในการร่วมกันยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ในการปฏิบัติการร่วมเพื่อหยุดยั้งการนำเข้าและส่งออกยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ บริเวณพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของไทย ให้ส่งผลต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
ณ ห้องประชุม ศป.บส.ชน.


ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
พันพัฒนาที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180