ผอ.ศอ.บส.ชน.ตรวจสอบสถานประการโลจิสติกส์เอกชน ตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.62 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผอ.ศอ.บส.ชน.
เป็นประธานในการปล่อยแถวชุดฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ ตามแผนปฏิบัติร่วม
สามเหลี่ยมทองคำ โดยมี พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.ศป.บส.ชน., นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ป้องกันจังหวัดเชียงราย
และคณะฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของด่านสำนักงานศุลกากรภาค 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ พื้นที่สำคัญทั้ง 9 แห่ง ตามอำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง
และอำเภอแม่สาย เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่ลำเลียงผ่านระบบโลจิสติก
ประกอบกับปัจจุบันได้มีสถานประกอบการโลจิสติกส์เปิดใหม่เพิ่มมากขึ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงให้ความสำคัญในการสกัดกั้นยาเสพติด ที่ลำเลียงผ่านระบบโลจิสติกส์  


ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
พันพัฒนาที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180